Om undervisere og coaches

For at være underviser og coach i Human Touch, er der tre grundlæggende forudsætninger, der skal være opfyldt.

Man skal have den nødvendige systemisk uddannelsesmæssige og faglige baggrund, den nødvendige erfaring samt en vision og passion om at gøre en forskel for andre.
Det betyder at alle undervisere og coaches har en systemisk uddannelse samt flere NLP uddannelser bag sig. Dertil skal lægges andre relevante psykologiske og terapetiske uddannelser og kurser.

Det er endvidere kendetegnende for undervisere og coaches, at de altid sætter mennesket og det menneskelige potentiale højest i enhver sammenhæng.

At arbejde som coach i Human Touch indebærer, at man som minimum har en systemisk coachuddanelse samt betydelig erfaring med at coache i forskellige sammenhænge.

Johnny Vasant

Underviser, træner, coach, procesleder og konsulent

Er ejer af Human Touch og gennemgående træner på samtlige uddannelser. Udover udvikling og ledelse af Human Touch, har
han i 20 år været målrettet i studiet af sindets processer, systemisk tænkning, meditation og NLP. Han arbejder i dag som systemisk proceskonsulent, underviser, NLP træner, supervisor, coach og virksomhedskonsulent.

“Jeg er optaget af det menneskelige potentiale og er facineret af menneskets iboende uendelige muligheder. Det er en speciel glæde og fornøjelse af være med i mennesker udvikling. Det gør en forskel når mennesker skaber sammen. Teknikker hjælper, men uden ‘the human touch’ vil ingen teknikker fungerer. Mennesker kan noget helt unikt sammen – de kan samtænke, samskabe”

Johnny Vasant er kendt som en yderst professionel træner og underviser, der på en respektfuld måde skaber en levende og dybtgående samt humoristisk atmosfære, der gør det muligt for kursisten at lære på en effektiv, medrivende og udviklende måde.

Certificeret systemisk coach og supervisor, Systemisk Procesleder, NLP konsulent, NLP sundhedskonsulent, Psykoterapeut, kropsterapeut, NLPtræner, uddannet i Systemisk Rådgivning. Johnny er trænet af en række af verdens absolut ypperste trænere, såsom Robert McDonald, Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Halborn, Charles Faulkner, Ed & Marian Reese, Matthew Thirney, John McWhirter

Marina Vestergaard

Underviser, coach, procesleder

Marina arbejder som coach, supervisor, underviser og konsulent . Hun er kendt for at skabe en meget respektfuld levende atmosfære, hvor der på en gang kan arbejdes undersøgende, fremadrettet og dybt.

“Min interesse for forståelsen af menneskets psykologiske aspekter i forhold til relation og kontakt, har altid været min passion og haft min absolutte nysgerrighed.

Min fundamentale tilgang til livet er, at dit hjerte altid kender svaret. Og at når du lytter til dig selv – er tro mod dig selv – så åbenbares det svar og den sandhed du søger.

Jeg tror på, at du har et fantastisk potentiale og at dit liv forandres til et liv med mere glæde, mening og følelse af lykke, når du siger ja til det, der er sandt for dig.”

Certificeret NLP Master, Systemisk Procesleder, Systemisk Supervisor og Coach, Life og Business Coach og har træning som Psykoterapeut fra Akademi for Psykoterapi.

Lene Ulrich

Underviser, træner, coach, procesleder og konsulent

Jeg er i mit professionelle virke optaget af at understøtte menneskers potentialer og udviklingsmuligheder. Jeg glædes især over at se mennesker og organisationer vokse og blive endnu mere selvhjulpne.

Jeg anerkender og vægter tanker og følelsers betydning for skabelse af effektive og værdifulde arbejdssituationer. Nysgerrighed, undersøgelser og kreative udvikling har min specielle interesse.

Udover mit stærke engagement i Humantouch er jeg i det daglige optaget af at udvikle og afvikle workshops samt udbyde individuelle coachingsamtaler.

Jeg er trænet og undervist et team af internationalt anerkendte underviser såsom Robert McDonald, Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Halborn, Matthew Thirney, John McWhirter.

Certificeret systemisk coach og supervisor, Systemisk Procesleder, NLP konsulent, Psykoterapeut,  NLPtræner, uddannet i Systemisk Rådgivning.