Kurser & Workshops

“Dynamiske, sjove, intense og udviklende” er nogle af de oplevelser, man får med fra vores dynamiske workshops.

Læring, forandring og udvikling er oplevelser. Oplevelser er personlige og derfor er al læring også personlig. Dette faktum har vi gjort til vores adelsmærke.

Vi tager udgangspunkt i dine potentialer og med respekt for disse tilbydes nye metoder og teknikker. Vi støtter og respekterer den enkelte kursists måde at lære og opleve på.

Kombinationen af teori, øvelser og reflektioner gør, at man hurtigt kan se, hvordan man kan anvende værktøjer og teknikker til vigtig udvikling. Derfor oplever mange af vores kursister at kunne integrere og bruge stoffet umiddelbart efter kurset.

Workshoppen er praksisorienteret med mange øvelser og lidt teori.

Kurserne er en kombination, hvor vægtningen af teori og øvelser er anderledes. Teorier og oplæg er trukket mere frem og kursisten får herigennem mulighed for få et dybere kendskab til kursets metoder og værktøjer.

Herigennem får man allerede på kurset værktøjerne og metoderne længere ind under huden.

Se mere om vores kurser: Udviklingskurser

Sind - Krop - Ånd

Vi er hele mennesker og vores samlede intelligens og visdom opstår ved at være åben for netop det hele menneske.

Det betyder at vi i Humantouch tilbyder processer som tager udgangspunkt i det mentale, det kropslige og spirituelle univers.

For os betyder det rent praktisk at vi arbejder med mentale modeller og værktøjer til at udforme den enkeltes og organisationers møde med fremtiden. Det betyder også at det er væsentlige at inddrage det fysiske aspekt når der afvikles. Det være sig fra korte walk-and-talk til længere vandringer eller konkrete fysiske aktiviteter for den enkelte eller teams.

Det har vist sig at det kan have en afgørende indflydelse at have en såkaldt mindfuld tilgang til opfattelse og erkendelse. Derfor er det et helt naturligt valg at inkludere meditative tilgange og træning, når dette er hensigtsmæssigt og passende.

Vi i Human Touch tager vores udgangspunkt i helhedsorienteret undervisning, træning og udvikling. Vi tror på, at det er i det menneskelige potentiale løsningerne skal findes – at det er den menneskelige tilgang og indsigt, der gør forskellen. Derfor er det Human Touchs vigtigste opgave at skabe vækst, der er baseret på udvikling og bevidstgørelse af enkeltpersoners og organisationers ressourcer og potentialer.