Om vores konsulentydelser

På forskellige tidspunkter i enhver organisations liv, kan der opstå behov for at invitere erfarne øjne til at se på den måde samarbejde og udviklingen foregår på.

Når en humantouch konsulent betragter en organisation med systemiske briller på, så giver det mulighed for at få øje for, hvordan organisationen hænger sammen eller ikke hænger sammen. Det giver en klar fornemmelse, hvilke konkrete tiltag, der bør tages fremadrettet.

Den systemiske konsulent kan vurdere på såvel på detalje som helhedsplan. Der kan vurderes på sammenhængskraften og fremdriften i organisationen.

Er der sammenhæng mellem vedtagne værdier og den over-ordnede vision. Omsættes værdierne på måder, så det skaber den ønskede effekt. Bliver værdierne omsat til konkrete handlinger og produkter. Er værdierne afspejlet i den kvalitet, der er i service og samarbejdet. Kan det høres i kommunikation, at der er vedtaget et værdisæt.

Disse og mange flere og væsentlige detaljer tages med i betragtningerne, når den systemiske konsulent er trukket i arbejdstøjet.

Dette overblik anvendes til, i dialog med medarbejdere og ledelse, at skabe modeller der matcher den fremtid som organisationen går i møde.

Vi i Human Touch tager vores udgangspunkt i helhedsorienteret undervisning, træning og udvikling. Vi tror på, at det er i det menneskelige potentiale løsningerne skal findes – at det er den menneskelige tilgang og indsigt, der gør forskellen. Derfor er det Human Touchs vigtigste opgave at skabe vækst, der er baseret på udvikling og bevidstgørelse af enkeltpersoners og organisationers ressourcer og potentialer.