“Det er altid en udfordring at blive udfordret, både på hvad jeg tror jeg ved, det stof jeg har med mig samt alt det nye der dukker op i det gamle. Det er brugbart for mig, da jeg derved begynder at tænke andre måder, tanker og metoder, hvori jeg bruger bl.a. NLP værktøjerne – det gir’ finesser.”

Grete Odder

“Johnny er en meget dygtig underviser og behagelig person, der formår at fange, reflektere i plenum og bruge de ting, der bliver sagt.”

Maibritt Kuszon

“Det var ikke kun en-til-en coachende forløb, som er den ‘normale’ opfattelse af et coach-forløb, men også de gruppeorienterede coachforløb og de sammenhængen hvor coaching kan bruges i erhvervssammenhænge, der blev behandlet. Det var dejligt at se.”

Mogens Hansen

“Endu engang en oplevelse, af velforberedte undervisere som evner at skabe et trykt undervisningsrum på en udfordrende måde… Hvilket er udslaggivende for mig i at jeg tør udfordre mig selv med en oplevelse i at være i kompetente hænder.”

Niels Lents

“Det fungere rigtig godt for mig, at undervisningen er tilrettelagt således, at vi hele tiden veksler imellem teorioplæg, øvelser og diskussion, det hjælper mig til at være i flow.”

Susanne Helms Andersen

“Holdt meget af modellervoks-øvelsen, hvor et antal parallelprocesser foregik både i undervisningen (én underviser skrev stikord på tavlen, én talte os igennem øvelserne), og hos mig som studerende, der skulle forme leret og samtidig mærke hvilken proces jeg gik igennnem. Mere af den slags!!!”

Kate Thomsen

“2 meget dygtige og udfordrende undervisere. Selv om man som studerende ind imellem ’stod for skud’ føltes det ikke ubehageligt eller udleverende. Jeg havde hele tiden en fornemmelse at underviserne ville ens bedste. Dette gjorde at jeg var villigt til frivilligt at gå ud på dybt vand, hvor jeg har fornemmelsen af at lære mere end inde på den trygge strandbred.”

Kate Thomsen

“At få adskildt supervision og coaching var en god ting.”

Grete Odder Nielsen

”Det store engagement hos underviserne og den gode vekselvirkning mellem teori og øvelse fungerer godt og hensigtmæssigt.”

Allan Mølleskov Pedersen

“Måden at arbejde med værdier og følelser, skabte en mulighed for, på en yderst hensigtsmæssig måde for mig, at integrere mine erkendelser på modulet i min hverdag.”

Christian Hagen

“Emnerne på dette modul var meget interessante. Særligt området med åbnende og samlende mønstre/kommunikation var spændende og givende.”

Jens Børsting

“Den genialitet (undskyld udtrykket, men mindre kan ikke gøre det, når jeg ønsker at udtrykke min begejstring) hvormed I har bygget kurset op, er rigtigt nyttig for mine læringsprocesser.”

Lene Møllevang

”Kontrasterne i opgaverne gav mig en god ide om forskelle og ligheder mht. procedure kontra procesopgaver. Vi var i bevægelse, det var motiverende og sjovt.”

Pia O

“Jeg kan rigtig godt lide blandingen af teori og praktiske øvelser. Det giver mig en god proces.”

Susanne Wiederquist

“Modulets opbygning gav også mig en god læring, der var en fin struktur, som gav et godt overblik over, hvad vi skulle igennem.”

Tina Hallas

“Jeg finder jer begge (Johnny og Lene) yderst kvalificerede. Især vil jeg fremhæve Johnnys måde at benytte eksemplariske eksempler som yderst givende.”

Mogens Hansen

“Det er dejligt at opleve at hele forløbet er en illustration af det der er emnet – supervision/coaching.”

Mogens Hansen