Velkommen hos human touch

Realizing Your Potential

Vi i Human Touch tager vores udgangspunkt i helhedsorienteret undervisning, træning og udvikling.
Vi tror på, at det er i det menneskelige potentiale løsningerne skal findes – at det er den menneskelige tilgang og indsigt, der gør forskellen.
Derfor er det Human Touchs vigtigste opgave at skabe vækst, der er baseret på udvikling og bevidstgørelse af enkeltpersoners og organisationers ressourcer og potentialer.

Læs mere

”Det store engagement hos underviserne og den gode vekselvirkning mellem teori og øvelse fungerer godt og hensigtmæssigt.”

Allan Mølleskov Pedersen

”Jeg synes, det er vel tilrettelagt undervisning, der har et passende stigende niveau. Jeg synes, jeg lærer meget på modulerne”

Anette Kjeldal

”Kontrasterne i opgaverne gav mig en god ide om forskelle og ligheder mht. procedure kontra procesopgaver. Vi var i bevægelse, det var motiverende og sjovt.”

Pia O